Zákonné znenie

Identifikácia správcu siete
Waterair.fr sú webové stránky editované spoločnosťou Bazény WATERAIR
Akciová spoločnosť s kapitálom 10.000.000 Eur.
RCS Mulhouse B 440 123 487 s adresou sídla :

Z.A
68580 Seppois le Bas

Rady a štúdie pre osadenie: +33 (0) 800 50 70 40
Štandardné kancelárske číslo: +33 (0) 3 89 07 45 45
Klientske oddelenie: +33 (0)3 89 07 45 55 (service gratuit, prix d'un appel)

Vedúci publikácie: Riaditeľka oddelenia Komunikácie

Prístup na stránky
Prístup na stránky www.waterair.fr je bezplatný.
Náklady za prístup a používanie telekomunikačnej siete znáša návštevník podľa pravidiel stanovených dodávateľom prístupu a jeho telekomunikačného operátora.
Používateľ týchto stránok prehlasuje, že má všetky potrebné kompetencie a prostriedky pre prístup a používanie týchto stránok.

Osobné údaje
K svojim osobným údajom máte priamy prístup, môžete ich kedykoľvek upravovať, meniť alebo mazať (zákon o « Informatike a Slobodách» zo 6 januára 1978). V prípade akýchkoľvek požiadaviek sa obráťte na Bazény WATERAIR - Oddelenie Komunikácie - ZA - 68580 Seppois le Bas

Technické informácie
Dovoľujeme si pripomenúť, že poštové tajomstvo sa na v internetovej sieti nedá zaručiť
Internetový návštevník je informovaný, že počas svojho prístup na stránky sa môžu použiť " cookies ", ktoré umožnia jeho identifikáciu a zachovanie zadaných informácií po celú dobu pripojenia.

Hypertextové odkazy
Vytváranie hypertextových odkazov na stránku www.waterair.fr podlieha predošlej dohode osoby zodpovednej za zverejnenie. Za hypertextové odkazy nasmerované na iné stránky z www.waterair.fr spoločnosť Bazény WATERAIR v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť.

Autorské práva
Akákoľvek reprodukcia alebo znázornenie, či už čiastkové alebo integrálne stránok, údajov, alebo akejkoľvek inej súčasti týchto stránok a to akýmkoľvek prostriedkom či na akomkoľvek nosiči je bez povolenia vydavateľa zakázaná a v opačnom prípade predstavuje neoprávnené falšovanie.

Identifik
Waterair.fr je hostovaný u SIVIT Sarl
So sídlom 8 rue du 8 Mai 42110 Feurs
Vyžiadajte si
katalóg
BEZPLATNE
Personalizovaná štúdiaVyžiadajte si personalizovanú a bezplatnú štúdiu pre osadenie

Požiadajte o BEZPLATNÝ katalóg

Všetky polia musia byť vyplnené